Leden 2007

NEW 21.1

21. ledna 2007 v 12:00 *****New*****
NEW WĚCI:

+Obličeje
obličeje
obličeje 2
obličeje 3
+ostatní
zátiší
+oči
eyes
+krev
krew


obličeje 2

21. ledna 2007 v 11:59 +Obličeje

obličeje

21. ledna 2007 v 11:59 +Obličeje

zátiší

21. ledna 2007 v 11:59 +ostatní

eyes

21. ledna 2007 v 11:59 +oči

krew

21. ledna 2007 v 11:58 +krev

NEW 16.1 a 17.1

17. ledna 2007 v 20:00 | Lassena |  *****New*****

NEW WĚCI:

Evanescence - amy + wally a tak
Evanescence - texty
**Láska**

Amy 7

17. ledna 2007 v 19:57 Evanescence

Amy 6

17. ledna 2007 v 19:57 Evanescence

svatá pravda

16. ledna 2007 v 19:47 **Láska**
Aby se životu, který srdce žije dalo říkat život potřebuje k sobě ještě jedno srdce..


Amy 5

16. ledna 2007 v 19:25 Evanescence

My last breathe

16. ledna 2007 v 19:17 Evanescence - texty

My Last Breath

Hold on to me love
You know I can't stay long
All I wanted to say was I love you and I'm not afraid
Can you hear me?
Can you feel me in your arms?
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light it ends here tonight
I'll miss the winter
A world of fragile things
Look for me in the white forest
Hiding in a hollow tree (come find me)
I know you hear me
I can taste it in your tears
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light it ends here tonight
Closing your eyes to disappear
You pray your dreams will leave you here
But still you wake and know the truth
No one's there
Say goodnight
Don't be afraid
Calling me calling me as you fade to black


CZECH

Můj poslední nádech

Drž mou lásku,
Víš, že nemůžu zůstat dlouho
Vše, co jsem ti chtěla říct bylo, že tě miluju a
Nebojím se...
Slyšíš mě?
Cítíš mě ve svém objetí?
refr:
Zadržuji svůj poslední nádech,
bezpečně uvnitř sebe
Jsou všechny moje myšlnky k tobě,
sladké, blažené světlo,
končí to tady dnes večer...
Budu postrádat zimu,
svět plný křehkých věcí
Hledej mě v bílém lese,
budu se ukrývat v dutém stromě
(přijď a najdi mě)
Vím, že mě slyšíš
Cítím to v tvých slzách
refr: ---
Zavíráš oči, aby ses vytratil,
modlíš se, aby tě tvé sny teď a tady opustily,
ale stále jsi vzhůru a znáš pravdu
Nikdo tu není...
Řekni dobrou noc
a neboj se
Voláš mě, voláš mě, jako bys
zbledl do černa...Taking Over Me

16. ledna 2007 v 19:16 Evanescence - texty

Taking Over Me

You don't remember me but I remember you
I lie awake and try so hard not to think of you
But who can decide what they dream?
And dream I do...
I believe in you
I'll give up everything just to find you
I have to be with you to live to breathe
You're taking over me
Have you forgotten all I know
And all we had?
You saw me mourning my love for you
And touched my hand
I knew you loved me then
I believe in you
I'll give up everything just to find you
I have to be with you to live to breathe
You're taking over me
I look in the mirror and see your face
If I look deep enough
So many things inside that are just like you are taking over
CZECH

Ovládáš mě

Ty si mě nepamatuješ, ale já tebe ano..
Vzbudila jsem se ze lži a zoufale se snažila, na tebe zapomenout
Ale kdo může rozhodovat o mých snech?
A já sním...
refr:
Věřím v tebe,
vzdám se všeho, jen abych tě našla
Musím být s tebou,
abych mohla žít, dýchat...
Ovládáš mě
Na všechno jsi zapomněl, já vím...
Měli jsme všechno?
Viděl jsi mě oplakávat mou lásku k tobě
a dotkl jsi se mé ruky
V tu chvíli jsem věděla, že mě budeš milovat...
refr: ---
Dívám se do zrcadla a vidím tvoji tvář
A když se podívám dost hluboko,
tolik věcí uvnitř mě stejně jako ty...
Ovládají...
refr: --- (2x)Tourniquet

16. ledna 2007 v 19:15 Evanescence - texty

Tourniquet

I tried to kill the pain
But only brought more
I lay dying
And I'm pouring crimson regret and betrayal
I'm dying praying bleeding and screaming
Am I too lost to be saved
Am I too lost?
My God my tourniquet
Return to me salvation
My God my tourniquet
Return to me salvation
Do you remember me
Lost for so long
Will you be on the other side
Or will you forget me
I'm dying praying bleeding and screaming
Am I too lost to be saved
Am I too lost?
My God my tourniquet
Return to me salvation
My God my tourniquet
Return to me salvation
My wounds cry for the grave
My soul cries for deliverance
Will I be denied Christ
Tourniquet
My suicide
CZECH

TourniquetSnažila jsem se zabít tu bolest,
ale jen jsem jí přinesla více, tak strašně moc
Ležím a umírám
A jsem prudká, rudá lítost a zrada
Umírám, modlím se, krvácím a křičím
Jsem až tolik ztracena, abych mohla být zachráněna,
Jsem až natolik ztracena?
Můj bože, můj pane
Navrať mi spásu
Můj bože, můj pane,
Navrať mi spásu
Pamatuješ si mě ještě?
Byla jsem ztracena tak dlouho
Budeš na protější straně,
nebo na mě zapomeneš?
Umírám, modlím se, krvácím a křičím
Jsem až tolik ztracena, abych mohla být zachráněna?
Jsem až natolik ztracena?
Můj bože, můj pane
Navrať mi spásu
Můj bože, můj pane
Navrať mi spásu
Mé rány brečí pro hrob
Má duše pláče pro vysvobození,
Budu jako Kristus?
Pane
Sebevražda

Imaginary

16. ledna 2007 v 19:14 Evanescence - texty

Imaginary

I linger in the doorway
Of alarm clock screaming monsters calling my name
Let me stay
Where the wind will whisper to me
Where the raindrops as they're falling tell a story
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
Don't say I'm out of touch
With this rampant chaos - your reality
I know well what lies beyond my sleeping refuge
The nightmare I built my own world to escape
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
Swallowed up in the sound of my screaming
Cannot cease for the fear of silent nights
Oh how I long for the deep sleep dreaming
The goddess of imaginary light
CZECH

Vymyšlený

Postávám u vchodu,
kde zvonek křičí a příšery volají mé jméno
Dovol mi zůstat,
kde mi vítr šeptá
a kapky deště, jak padají, vypráví příběh...
refr:
Na mém poli papírových květin
a sladkých mraků ukolébavky
Uvnitř sebe si lžu celé hodiny
a pozoruji mé růžové nebe vznášející se opodál...
Neříkej mi, že nejsem ve styku,
s tímhle rozbujelým chaosem-tvojí realitou
Já vím moc dobře, co lže za mým spícím přístřeším,
Noční můra v mém světě, co jsem si postavila,
abych měla kam utéct...
refr: ---
Pohlceno v mém vlastním křiku,
nemůžu přestat pro ten strach z tiché noci
Oh, jak toužím po hlubokém spánku,
Bohyně vymyšleného světla...
refr: ---

Haunted

16. ledna 2007 v 19:11 Evanescence - texty

Haunted

Long lost words whisper slowly to me
Still can't find what keeps me here
When all this time I've been so hollow inside
I know you're still there
Watching me wanting me
I can feel you pull me down
Fearing you loving you
I won't let you pull me down
Haunting you I can smell you - alive
Your heart pounding in my head
Watching me wanting me
I can feel you pull me down
Saving me raping me
Watching me
CZECH

Vystrašená


Dlouhá, ztracená slova, jsou mi pomalu našeptávána
Stále nemohu najít, co mě tu drží
Když celou tu dobu jsem byla uvnitř tak prázdná
Vím, že jsi stále tady
Sleduješ mě,
Chceš mě,
Cítím, jak mě táhneš dolů
Bojím se tě,
Miluji tě
Nedovolím, abys mě stáhl až dolů
Vystrašená tebou, cítím tě-živého
Tvé strdce, bije v mé hlavě
Sleduješ mě,
Chceš mě,
Cítím, jak mě táhneš dolů
Zachraňuješ mě,
Znásilńuješ mě
Nedovolím, abys mě stáhl až dolůWhisper

16. ledna 2007 v 19:10 Evanescence - texty

Whisper

Catch me as I fall
Say you're here and it's all over now
Speaking to the atmosphere
No one's here and I fall into myself
This truth drives me into madness
I know I can stop the pain if I will it all away
Don't turn away
Don't give in to the pain
Don't try to hide
Though they're screaming your name
Don't close your eyes
God knows what lies behind them
Don't turn out the light
Never sleep never die
I'm frightened by what I see
But somehow I know that there's much more to come
Immobilized by my fear
And soon to be blinded by tears
I can stop the pain if I will it all away
Don't turn away
Don't give in to the pain
Don't try to hide
Though they're screaming your name
Don't close your eyes
God knows what lies behind them
Don't turn out the light
Never sleep never die
Fallen angels at my feet
Whispered voices at my ear
Death before my eyes
Lying next to me I fear
She beckons me shall I give in
Upon my end shall I begin
Forsaking all I've fallen for I rise to meet the end
CZECH

Šepot

Chyť mě, jako když padám
Řekni, že jsi tady a všechno je to za námi
Mluvím do vzduchu
Nikdo tu není a já padám sama do sebe
Tahle pravda mě přivádí k šílenství
Vím, že můžu zastavit tu bolest,
když ji nechám odejít,
když ji nechám odejít...
refr:
Neotáčej se
(Nedávej mě té bolesti)
Nesnaž se schovat
(Stejně křičí tvé jméno)
Nezavírej oči
(Bůh ví, jaké jsou před ním lži)
Nezhasínej světlo
(Nikdy neusneš-nikdy nezemřeš)
Bála jsem se toho, co vidím,
ale nějak vím, že toho přijde ještě mnohem víc
Zmrazená ve svém strachu
a brzy budu oslepena slzami
Vím, že můžu zastavit tu bolest,
když ji nechám odejít,
když ji nechám odejít...
refr: ---
Spadlí andělé u mých nohou
Šeptají do mých uší
Smrt před mýma očima,
leží blízko vedle mě, mám strach
A pokyvuje mi, vzdám se
Začátek mého konce
Vzdám se všeho, abych poznala svůj konec...My immortal

16. ledna 2007 v 19:09 Evanescence - texty

My Immortal

I'm so tired of being here
Suppressed by all of my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
Because your presence still lingers here
And it won't leave me alone
These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase
When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
And I've held your hand through all of these years
But you still have all of me
You used to captivate me
By your resonating light
But now I'm bound by the life you left behind
Your face it haunts my once pleasant dreams
Your voice it chased away all the sanity in me
These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase
When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
And I've held your hand through all of these years
But you still have all of me
I've tried so hard to tell myself that you're gone
And though you're still with me
I've been alone all along
CZECH

Můj nesmrtelný

(My Immortal)

Jsem tolik unavena tím, že jsem tady
Sužována všemi svými dětskými strachy
A jestli musíš odejít,
Přeji si, aby jsi to udělal právě teď,
Protože tvá přítomnost se tu stále zdržuje
A nenechá mě samotou
Ty rány nevypadají, že by se hojily,
Bolest je až příliš skutečná,
Je toho strašně moc, co čas
Nedokáže vymazat
Když jsi plakal, stírala jsem všechny tvoje slzy
Když jsi křičel, bojovala jsem se všemi tvými obavami
a držela jsem tvoji ruku po celá ta léta
ale ty mě máš, stále celou
Zvykl sis mě připoutat svým znějícím světlem
Ale teď jsem poutána žovotem, který ty jsi opustil
Tvá tvář straší, mé jindy příjemné sny
Tvůj hlas zahnal, všechen můj zdravý rozum

Ty rány nevypadají, že by se hojily,
bolest je až příliš skutečná
Je toho strašně moc, co čas
Nedokáže vymazat
Když jsi plakal, stírala jsem všechny tvoje slzy
Když jsi křičel, bojivala jsem se všemi tvými obavami
a držela jsem tvou ruku, po celá ta léta
Ale ty mě máš, stále celou
Snažila jsem si tak složitě namluvit, že jsi odešel
A ačkoliv jsi stále se mnou
Byla jsem pořád sama