Leden 2007

Hello

16. ledna 2007 v 19:08 Evanescence - texty

Hello

Playground school bell rings again
Rain clouds come to play again
Has no one told you she's not breathing?
Hello I'm your mind giving you someone to talk to
Hello
If I smile and don't believe
Soon I know I'll wake from this dream
Don't try to fix me I'm not broken
Hello I'm the lie living for you so you can hide
Don't cry
Suddenly I know I'm not sleeping
Hello I'm still here
All that's left of yesterday
CZECH

Ahoj

Na školním hřišti opět zvoní
Dešťové mraky si znovu přicházejí hrát
Neřekli ti, že nedýchá?
Ahoj, jsem tvá mysl,
dávám ti někoho, kdo ti řekne...
Ahoj
Když se směju a nevěřím,
brzy, vím, probudím se z tohoto snu
Nesnaž si mě připoutat, nejsem zlomená
Ahoj, jsem lež,
žiju pro tebe, tak se můžeš schovat...
Neplač...
Najednou vím, já nespím
Ahoj, jsem stále tady...
Všechno tohle je opuštěný včerejšek....

Everybody´s fool

16. ledna 2007 v 19:05 Evanescence - texty

Everybody's Fool

Perfect by nature
Icons of self indulgence
Just what we all need
More lies about a world that
Never was and never will be
Have you no shame don't you see me
You know you've got everybody fooled
Look here she comes now
Bow down and stare in wonder
Oh how we love you
No flaws when you're pretending
But now I know she
Never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled
Without the mask where will you hide
Can't find yourself lost in your lie
I know the truth now
I know who you are
and I don't love you anymore
It never was and never will be
You're not real and you can't save me
Somehow now you're everybody's fool
CZECH

Každý je blázen


(Everybody's Fool)

Perfektní od přírody
Ikona vlastního požitkářství
Vše co potřebujeme je
Více lži o světě který
Nikdy nebyl a nikdy nebude
Nemáš rozpaky, nevidíš mě?
Víš, že jsi každého pobláznila?

Podívej, právě přichází
Sklání se a zírá údivem
Nyní tě milujeme, žádná závada, když předstíráš
Ale teď vím, že ona
Nikdy nebyla a nikdy nebude
Nevíš jak jsi mě zradila
Nějak jsi každého pobláznila
Kam se schováš, bez masky
Nemůžu tě najít, ztracenou ve tvé lži
Teď znám pravdu,
Vím kdo jsi
a už tě nemiluju
Nikdy to nebylo a nikdy to nebude
Nevíš, jak jsi mě zradila
Nějak jsi každého pobláznila
Nikdy jsi nebyla a nikdy nebudeš
Nejsi opravdová a nemůžeš mě zachránit
Nějak jsi se zbláznila

Going under

16. ledna 2007 v 19:03 Evanescence - texty

Evanescence-Going under

Now I will tell you what I've done for you
50 thousand tears I've cried
Screaming, deceiving and bleeding for you
And you still won't hear me
Don't want your hand this time I'll save myself
Maybe I'll wake up for once
Not tormented daily defeated by you
Just when I thought I'd reached the bottom
I'm dying again
I'm going under
Drowning in you
I'm falling forever
I've got to break through
I'm going under
Blurring and stirring the truth and the lies
So I don't know what's real and what's not
Always confusing the thoughts in my head
So I can't trust myself anymore
I'm dying again
I'm going under
Drowning in you
I'm falling forever
I've got to break through
So go on and scream
Scream at me I'm so far away
I won't be broken again
I've got to breathe I can't keep going under
CZECH

Klesám dolů

Teď ti řeknu, co všechno jsem pro tebe udělala
50tisíc slz jsem vyplakala
Křičela, podváděla a krvácela pro tebe
A ty mě stále nechceš vyslechnout (Klesám dolů)
Tentokrát už nechci tvou ruku,
Zachráním se sama
Možná se jednou probudím
Bez každodenního soužení, tebou poražená
Stačí, když si uvědomím, že jsem klesla až na dno
Znova umírám
Klesám dolů
Utápím se v tobě
Padám navždy
Musím to zastavit
Klesám dolů
Pleteš a mícháš pravdu a lež
Takže nevím, co je opravdové a co ne
Vždycky mám zmatené myšlenky v hlavě
Takže už nemůžu věřit ani sama sobě
Znova umírám
Klesám dolů,
Utápím se v tobě
Padám navždy
Musím to zastavit, já
Tak pojď a křič, křič na mě!
Jsem tak daleko, už se nedám zlomit
Musím popadnout dech
Už nemůžu klesnout níž
Znova umírám...

Bring me to life

16. ledna 2007 v 19:02 Evanescence - texty

Evanescence-Bring me to life

How can you see into my eyes like open doors
Leading you down into my core
Where I've become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home
(Wake me up)wake me up inside
(I can't wake up)Wake me up inside
(Save me)Call my name and save me from the dark
(Wake me up)Bid my blood to run
(I can't wake up)Before I come undone
(Save me)Save me from the nothing I've become
Now that I know what I'm without
You can't just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life
(Wake me up)Wake me up inside
(I can't wake up)Wake me up inside
(Save me)Call my name and save me from the dark
(Wake me up)Bid my blood to run
(I can't wake up)Before I come undone
(Save me)Save me from the nothing I've become
Bring me to life
Frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among the dead
All this time I can't believe I couldn't see
Kept in the dark but you were there in front of me
I've been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything
Without a thought without a voice without a soul
Don't let me die here
There must be something more
Bring me to life

CZECH

Přiveď mě k životu

Jak můžeš vidět do mých očí, jako do otevřených dveří
Nasměřuji tě rovnou dolů do mého nitra, kde jsem se stala tak křehká
bez duše (duše)
Můj duch spí někde v chladu
Do té doby než ho tam najdeš a nepřivedeš ho zpátky domů
(refrén)
(Probuď mě) Vzbuď mé nitro
(Nemohu se vzbudit) Probuď mě zevnitř
(Zachraň mě) Volej mé jméno a zachraň mě z té temnoty
(Probuď mě) Pobídni mou krev aby běžela
(Nemohu se vzbudit) Než se vytratím
(Zachraň mě) Zachraň mě z toho nic, co jsem se stala
Teď když vím co mi schází
mě nemůžeš jen tak opustit
Vdechni do mě život a udělej mě opravdovou
Přiveď mě k životu
(refrén)
Přiveď mě k životu
(Žila jsem ve lži, uvnitř není nic)
Zmrazená uvnitř, bez tvého dotyku, bez tvé lásky
miláčku, jen ty jsi živý mezi mrtvými
(Celou tu dobu jsem nemohla uvěřit, že jsem to neviděla
uvězněná v temnotě, ale ty jsi tu byl přede mnou)
Spala jsem snad tisíc let,musím otevřít oči
všechno je:(bez zvuku, bez myšlenek, bez duše)
Nenech mě tu zemřít(Musí tu být něco víc)
Přiveď mě k životu
(refrén)
Přiveď mě k životu
(Žila jsem ve lži, uvnitř není nic)
Přiveď mě k životu

Amy 4

16. ledna 2007 v 18:59 Evanescence

Amy 3

16. ledna 2007 v 18:53 Evanescence

Wally 2

16. ledna 2007 v 18:46 Evanescence

Wally

16. ledna 2007 v 18:44 Evanescence

Amy 2

16. ledna 2007 v 18:31 Evanescence

NEW 15.1 07

15. ledna 2007 v 21:06 *****New*****
New rubriky: - Evenescence


mrkněte taky na basničky a dejte komentáře díkAmy

15. ledna 2007 v 21:04 Evanescence

Amy Lee

15. ledna 2007 v 20:57 EvanescenceEvanescence

15. ledna 2007 v 19:29 Evanescence

NEW mein básnička

10. ledna 2007 v 20:47 | LASSENA |  *+*Básničky a písničky a tak *komentář pls*+*
Krásný život chci Ti přát,
aby měl člowěk člowěka rád,
a nikdy neopusť tento skvostný sál,
sál života jenž nám oboum dal,
lásku a touhu žít spolu
u tohohle krásného stolu
mám tě ráda chci ti říct….miluju tě nanejvíc
vždy budeme spolu na tom věčném molu
v ruku v ruce půjdeme…hromy blesky nesnáze
obejdeme jako hráze,
když budeme vždycky my dva jen pro sebe nechce se mi už žít bez tebe nebo jít do nebe
a když už tak jen s tebou s tou láskou semnou spolčenou a s tebou navždy spojenou
s nikým jiným nechci žít tento sen…
chci být s tebou každičký nádherný den
chybíš mi tak moc….jak upírovy noc

Láska ja smrtí

2. ledna 2007 v 15:47 +krásný slova
Ráno jsem se probudila,

venku byla ještě tma,

svíčku jsem si rozsvítila,

dotkla se mě ruka tvá.Cítila jsem na své šíji

prstů dotyk letmý jen,

minuta za minutou míjí,

všechno to byl pouhý sen.Sdílím sama svoje lóže,

tvůj dotyk na mně ulpívá,

můj matný odraz v ostří nože

ponuře se usmívá.Už dávno si mi odešel,

tvé dlaně stále cítím,

můj čas právě nadešel,

do propasti se řítím.Po tváři mi slza kane,

prsa čepel nože hladí,

chladný větřík z venčí vane,

šílenství a smrt mě svádí.Jdu za tebou do hrobu tvého,

má láska roste stále víc,

nořím nůž do těla svého,

vidím tebe a dál nic.Smrt mě vzala za ruce,

všechny kosti drtí,

bodá mi dýku do srdce...

neb láska je smrtí!

V temnotách

2. ledna 2007 v 15:45 +krásný slova
Byl pochmurný den,

já u okna stála,

temná myšlenka jen

se mi na mysl drala.Nevím, kam patřím,

pro koho jsem,

co za oknem spatřím?

Jen ponurý sen.Za noci deštívé

ke mně můra se vkradla,

do temnoty vábivé

za ní jsem spadla.Nemůžu zpátky,

nemůžu ven,

zadními vrátky

mi unikl den.Zbyla jen noc,

i když slunce svítí,

smrt má nade mnou moc,

svádí mé žití!Něco mi chybí,

něco chci zpět,

však smrt se mi líbí,

byť i tenhle svět.Na temné hranici

duše má hoří,

můry jsou truchlící,

smrt můj život boří.Na koho čekám?

Kdo světlo mi ukáže?

Čeho se lekám,

když smrt mi žít přikáže?Něco jsem ztratila-

světlo a den,

ráda bych vrátila

ten ponurý sen.Tam někde v dáli

život se skrývá,

chci vědět, zda-li

jiné sny mívá.Však něco mě táhne

k temnotám dolů,

srdce mé prahne

po zbavení bolu.Není však důvod

temnou mysl míti,

tak kde je ten důvod

mého chmurného žití?Sama to nevím,

sama to neznám,

snad jednou se dovím,

snad jednou se poznám...

Noc

2. ledna 2007 v 15:41 +krásný slova
Bdím, a noc je černá, tajemná, tak tajemná,

sním s otevřenýma očima a nic kolem nevnímám.

Už musím jít, musím svou duši zachránit,

cítím se nesvá, nechci žít, chci jen tebe mít!Jsi tam někde venku, vím,

když však nejsi se mnou, tak s kým?

Jsi světlý bod v mém žití,

tak proč tě nesmím míti?Do mých očí nikdy neuvidíš,

má poslední slova tobě neuslyšíš,

mé nitro, zchladlé jako led,

ztratilo víru v tenhle svět.Otevírám okno, zavírám oči,

poslední věc udělám - dolů skočím!Však hlasy v mé hlavě mi našeptávají, kam jít,

co udělat a proč dál žít,

snažím se je vyhnat z hlavy ven,

pak si uvědomím, že vše je jen sen...Probouzím se a v mých očích slzy,

snad setkáme se brzy...hodně brzy...

NEW 2.1

2. ledna 2007 v 13:55 *****New*****
Dneska new:
Laska
Krásný slova
Víly
p.s.:plosím dejte komenáře na básničky dík