Únor 2007

Amy jako malá

11. února 2007 v 10:05 Evanescence

Celá skupina

11. února 2007 v 10:00 Evanescence


Snow white queen

11. února 2007 v 9:42 Evanescence - texty
Snow white queen
Stoplight lock the door
Don't look back
Undress in the dark
and hide from you
all of you
You'll never know the way your words have haunted me
I can't believe you'd ask these things of me
You don't know me
You belong to me
my snow white queen
there's nowhere to run, so lets just get it over
soon I know you'll see
you're just like me
Don't scream anymore, my love, cause all I want is you
Wake up in a dream
frozen fear
all your hands on me
I can't scream
I can't escape the twisted way you think of me
I feel you in my dreams and I don't sleep
You belong to me
my snow white queen
there's nowhere to run, so lets just get it over
soon I know you'll see
you're just like me
don't scream anymore my love, cause all I want is you

I can't save your life
though nothing I bleed for is more tormenting
I'm losing my mind and you just stand there and stare as my world divides

You belong to me
my snow white queen
there's nowhere to run, so lets just get it over
soon I know you'll see
you're just like me
don't scream anymore my love, cause all I want is you
CZECH

Sněhová bílá královna

Semafor uzamyká dveře
Nedívej se zpět
svleč se v temnu
a schovej se sám před sebou
celý
Nikdy nepochopíš, jakým způsoběm mě tvá slova straší
Nemůžu uvěřit, že ses mě na to ptal
Neznáš mě
Patříš mi,
má sněhová, bílá královno
není kam utéct, tak to prostě nech být
vím, že si brzo uvědomíš,
že jsi stejná jako já
už nekřič, má lásko, protože to jediné, co chci, jsi ty
Probouzíš se v temnu,
uvězněný strachem
Všechny tvé doteky,
nemůžu křičet
Myslíš si o mě, že jsem zvrácená a já se toho nedokážu zbavit
Cítím tě ve svých snech a nespím
Patříš mi,
má sněhová, bílá královno
není kam utéct, tak to prostě nech být
vím, že si brzo uvědomíš,
že jsi stejná jako já
už nekřič, má lásko, protože to jediné, co chci, jsi ty
Nedokážu zachránit tvůj život,
ačkoliv to nic, pro které jse krvácela mě trápí víc
Ztrácím svou mysl a ty tu jen tak stojíš a pozoruješ, jak se můj svět rozpadá
Patříš mi,
má sněhová, bílá královno
není kam utéct, tak to prostě nech být
vím, že si brzo uvědomíš,
že jsi stejná jako já
už nekřič, má lásko, protože to jediné, co chci, jsi ty

All that I'm living for

11. února 2007 v 9:41 Evanescence - texty

All that I'm living for

All that I'm living for
All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night
I can feel the night beginning
separate me from the living
understanding me
after all I've seen
piecing every thought together
find the words to make me better
if I only knew how to pull myself apart
All that I'm living for
All that I'm dying for
All I can't ignore alone at night
All that I'm wanted for
Although I wanted more
lock the last open door- my ghosts are gaining on me
I believe that dreams are sacred
Take my darkest fears and play them
like a lullaby
like a reason why
like a play of my obssesion
make me understand the lesson
so I'll find myself
so I wont be lost again
All that I'm living for
All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night
All that I'm wanted for
Although I wanted more
lock the last open door- my ghosts are gaining on me
Guess I thought I'd have to change the world
to make you see me
to be the one
I could run forever
but how for would I have come
without mourning your love?
All that I'm living for
All that I'm dying for
All that I can't ignore alone at night
All that I'm wanted for
Although I wanted more
lock the last open door- my ghosts are gaining on me
Should it hurt to love you?
Should I feel like I do?
Should I lock the last open door
My ghosts are gaining on me
CZECHVše, pro co žiju


Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Cítím, jak začíná noc
odděluje mě od živých
porozumněj mi
po tom všem, co jse viděla
skládám všechny myšlenky dohromady
Najdi slova, abys mě utěšil
Když jediné, co vím je,
jak se zničit
Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Vše, co jsem chtěla
i když jsem chtěla víc
Zamkni poslední otevřené dveře-mí duchové mě dohánějí
Věřím, že sny jsou posvátné,
Vem si všechny mé nejtemnější obavy a hraj je,
jako ukolébavku
jako důvod proč
jako hru mých posedlostí
nauč mě porozumět té lekci
tak najdu sama sebe
tak se znova neztratím
Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Vše, co jsem chtěla
i když jsem chtěla víc
Zamkni poslední otevřené dveře-mí duchové mě dohánějí
Myslíš, že ačkoliv jsem měla změnit svět,
aby sis mě všiml
abych byla tou jedinou,
měla bych utéct navždy,
ale jak bych měla jít,
bez smutnění za tvou lásku?
Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Vše, co jsem chtěla
i když jsem chtěla víc
Zamkni poslední otevřené dveře-mí duchové mě dohánějí
Můžu bolet tě milovat?
Můžu to cítit?
Můžu zamknout poslední otevřené dveře?
Mí duchové mě dohánějí...

Your Star

11. února 2007 v 9:40 Evanescence - texty
Your Star

I can't see your star
I can't see your star
though I patiently waited, bedside, for the death of today
I can't see your star
the mechanical lights of Lisbon frightened it away
and I'm alone now
me and all I stood for
we're wandering now
all in parts in pieces, swim lonely
find your own way out

I can't see your star
I can't see your star
how can the darkness feel so wrong?
and I'm alone now
me and all I stood for
we're wandering now
all in parts in pieces, swim lonely
find your own way out

So far away
its growing colder without your love
Why can't you feel me calling your name?
Can't break the silence
it's breaking me
All my fears turn to rage
and I'm alone now me
and all I stood for
we're wandering now
all in parts and pieces, swim lonely
find your own way out
CZECH

Tvá hvězda


Nevidím tvou hvězdu
Nevidím tvou hvězdu,
ačkoliv jsem trpělivě čekala v posteli na dnešní smrt
Nevidím tvou hvězdu
Mechanická světla Lisabonu ji vystrašila
A teď jsem sama
Já a vše o co jsem stála
nyní bloudíme
vše po částech, po dílech, plujeme opuštění
Najdi si svou cestu pryč
Nevidím tvou hvězdu
Nevidím tvou hvězdu
Jak jen se může temnota vypadat tak špatně?
A teď jsem sama
Já a vše o co jsem stála
nyní bloudíme
vše po částech, po dílech, plujeme opuštění
Najdi si svou cestu pryč
Tak daleko
se ochlazuje, bez tvé lásky
Proč mě neslyšíš, křičet tvé jméno?
Nemůžu prolomit ticho
Ničí mě to
Všechen můj strach se změnil ve hněv
A teď jsem sama
Já a vše o co jsem stála
nyní bloudíme
vše po částech, po dílech, plujeme opuštění
Najdi si svou cestu pryč

The Only One

11. února 2007 v 9:38 Evanescence - texty

The Only One

When they all come crashing down mid-flight
You know you're not the only one
when they're so alone they find a back door out of life
You know you're not the only one
We're all grieving
Lost and bleeding
All our lives
we've been waiting
for someone to call our leader
All your lies
I'm not believing
heaven shine a light down on me
So afraid to open your eyes- hypnotized
You know you're not the only one
Never understood this life
and you're right I don't deserve but you know I'm not the only one
We're all grieving
lost and bleeding

All our lives
we've been waiting
for someone to call our leader
all your lies
I'm not believing
heaven shine a light down on me

Don't look down
don't look into the eyes of the world beneath you
don't look down, you'll fall down,
you'll become their sacrifice
right or wrong
can't hold onto the fear that I'm lost without you
if I can't feel, I'm not mine,
I'm not real

All our lives
we've been waiting
for someone to call our leader
all your lies
I'm not believing
heaven shine a light down on me


CZECHJediný


Když všichni v letu padají dolů
Víš, že nejsi jediný
Když jsou tak sami, najdou zpáteční dveře, pryč ze života
Víš, že nejsi jediný
Všichni se trápíme,
ztrácíme a krvácíme
Celý náš život
jsme čekali na někoho, koho nazveme našim vůdcem
Všem těm tvým lžím
Já nevěřím
Nebe září dolů, přímo na mě
Tak se bojíš otevřít oči-zhypnotizovaný
Víš, že nejsi jediný,
kdo nepochopil tenhle život
a máš pravdu, nezasloužím si to, ale ty víš, že nejsem ta jediná
Všichni se trápíme,
ztrácíme a krvácíme
Celý náš život
jsme čekali na někoho, koho nazveme našim vůdcem
Všem těm tvým lžím
Já nevěřím
Nebe září dolů, přímo na mě
Nedívej se dolů
Nedívej se do očí světa pod tebou
Staneš se jejich obětí
tak nebo tak
Nemůžeš vydržet tu tíhu, že bez tebe jsem ztracená
Když necítím, nejsem to já
Nejsem skutečná
Celý náš život
jsme čekali na někoho, koho nazveme našim vůdcem
Všem těm tvým lžím
Já nevěřím
Nebe září dolů, přímo na mě

Good Enough

11. února 2007 v 9:38 Evanescence - texty
Good Enough
Under your spell again
I can't say no to you
crave my heart and its bleeding in your hand
I can't say no to you
Shouldn't have let you torture me so sweetly
now I can leto go of this dream
I can't breathe but I feel
Good enough
I feel good enough for you
Drink up sweet decadence
I can't say no to you
and I've completely lost myself and I don't mind
I can't say no to you
Shouldn't have let you conquer me completely
now I can't let go of this dream
can't believe that I feel
Good enough
I feel good enough
its been such a long time coming, but I feel good
And I'm still waiting for the rain to fall
pour real life down on me
'cause I can't hold on to anything this
good enough
am I good enough for you
to love me too?
So take care what you ask of me
because I can't say no
CZECHDost dobrá


Pod tíhou tvého kouzla, ti zase
nemohu říct ne
Vyndej mé srdce a bude krvácet v tvé dlani
Nedokážu ti říct ne
Neměla bych ti dovolit mě mučit tak sladce
Teď už můžu opustit ten sen
Nemůžu dýchat, ale cítím se
Dost dobrá
Cítím se dost dobrá pro tebe
Vychutnej si ty sladké chvíle
Nedokážu ti říci ne
Úplně jsem ztratila sama sebe a nevadí mi to
Nedokážu ti říci ne
Neměla bych ti dovolit si mě celou vybojovat
Teď už můžu opustit ten sen
nemůžeš uvěřit, že se cítím
Dost dobrá
Cítím se dost dobrá
Tak strašně dlouho to trvalo, ale cítím se dobře
A stále čekám na déšť, abych ho nechala
smýt ze mě skutečný život
protože nemůžu unést to všechno
dost dobrá
jsem pro tebe dost dobrá,
abys mě také miloval?
Tak se zamysli, na co se mě zeptáš,
protože já ti nedokážu říct ne

Lose control

11. února 2007 v 9:37 Evanescence - texty

Lose control

You don't remember my name
I don't really care
Can we play the game your way?
Can I really lose control?
Just once in my life
I thing it'd be nice
just to lose control-just once
with all the pretty flowers in the dust
Mary had a lamb
his eyes black as coals
If we play very quiet
Mary never has to know
just once in my life
I think it'd be nice
just to lose control- just once

If I cut you down to a thing I can use
I fear there will be nothing good left of you
CZECHZtratit kontrolu


Nepamatuješ si moje jméno
a je mi to opravdu jedno
Můžeme hrát hru tvými pravidly?
Opravdu můžu ztratit kontrolu?

Jednou v životě,
myslím, že by bylo příjemné
prostě ztratit kontrolu-jen jednou
se všemi těmi krásnými květinami v prachu
Mary měla jehňátko
s očima černýma jako uhel
když budeme hrát velmi tiše, moje jehňátko,
Mary se o tom nikdy nedozví
Jednou v životě,
myslím, že by bylo příjemné
prostě ztratit kontrolu-jen jednou
se všemi těmi krásnými květinami v prachu
Když tě stáhnu dolů, jako věc, kterou můžu použít
Bojím se, že by z tebe nezůstalo nic dobrého

Lacrymosa

11. února 2007 v 9:36 Evanescence - texty
Lacrymosa

Out on your own
cold and alone again
Can this be what you really wanted, baby?
Blame it on me
set your guilt free
Nothing can hold you back now

Now that you're gone
I feel like myself again
grieving the things I can't repair and willing ...
to let you blame it on me
and set your guilt free
I don't want to hold you back now, love
I can't change who I am
not this time, I wont lie to keep you near me
and in this short life, there's no time to waste on giving up
My love wasn't enough
And you can blame it on me
just set your guilt free, honey
I don't want to hold you back now, love


CZECH

Lacrymosa

Uvnitř tebe,
znova chlad a samota
Je to opravdu to, cos chtěl, baby?
Obviň z toho mě
Očisti svou vinu
Teď už tě nic nezadrží
Teď, když jsi odešel
se znova cítím sama sebou
Truchlím pro věci, které nemohu napravit a dovolím...
Abys z toho obvinil mě
A očistil svou vinu
Teď už tě nechci zadržet
Nemůžu změnit to, čím jsem
teď ne, nebudu lhát, abych si tě udržela blízko sebe
A v tomto krátkém životě není dost času na to, se vzdát
Má láska nebyla dostatečná
A můžeš z toho obvinit mě
a očistit svou vinu, zlato
Teď už tě nechci zadržet, láskoLike You

11. února 2007 v 9:35 Evanescence - texty
Like You

Stay low
soft, dark and dreamless
far beneath my nightmares and loneliness
I hate me
for breathing without you
I don't want to feel anymore for you
Grieving for you
I'm not grieving for you
Nothing real love can't undo
and though I may lost my way
all paths lead straight to you
I long to be like you
Lie cold in the ground like you
Halo
blinding wall between us
melt away and leave us alone again
Humming, haunted somewhere out there
I believe our love can see us through in death
I long to be like you
Lie cold in the ground like you
there's room inside for two and I'm not grieving for you
I'm coming for you
You're not alone
No matter what they told you, you're not alone
I'll be right beside you forevermore
I long to be like you
lie cold in the ground like you
there's room inside for two and I'm not grieving for you
and as we lay in silent bliss
I know you remember me
I long to be like you
lie cold in the ground like you
there's room inside for two and I'm not grieving for you
I'm coming for you

CZECH

Jako ty


Zůstaň chvíli,
něžný, temný a bezesný
Hluboko pod svými nočními můrami a samotou
se nenávidím
za to, že dýchám bez tebe
Už se tak nechci cítit, pro tebe
Trápíš se pro sebe
Já pro tebe ne
Nic nemůže doopravdy zničit lásku
A ačkoliv jsem možná ztratila směr,
všechny cesty vedou přímo k tobě
Toužím být jako ty,
ležet chladná v zemi, jako ty
Svatozář,
ozařuje zeď mezi námi
rozplývá se a nechává nás znova opuštěné
Hluk, který straší někde daleko
Věřím, že naše láska nás vidí i přes smrt

Toužím být jako ty
ležet chladná v zemi, jako ty
uvnitř je místnost pro dva a já se pro tebe netrápím
Jdu pro tebe

Nejsi sám
Nestarej se o to, co ti říkají, nejsi sám
Budu navždy vedle tebe

Toužím být jako ty
ležet chladná v zemi, jako ty
uvnitř je místnost pro dva a já se pro tebe netrápím
Jdu pro tebe

Cloud Nine

11. února 2007 v 9:33 Evanescence - texty

Cloud Nine

If you want to live, let live
If you want to go, let go
I'm not afraid to dream-to sleep, sleep forever
I don't need to touch the sky
I just want to feel that high
and you refuse to lift me
Guess it wasn't real, after all
Guess it wasn't real all along
If I fall and all is lost
it's where I belong

If you want to live, let live
if you want to go, let go
I'm never gonna be your sweet, sweet surrender
Guess it wasn't real, after all
Guess it wasn't real all along
If I fall and all is lost
no light to lead the way
Remember, that all alone is where I belong
In a dream
will you give your love to me,
beg my broken heart to beat
Save my life
Change my mind
If I fall and all is lost
no light to lead the way
remember that all alone is where I belong
CZECHCloud Nine


Když chceš žít, žij
Když chceš jít, běž
Nebojím se snít-spát, spát navždy
Nepotřebuju se dotknout nebe,
jen se chci cítit tak vysoko
A ty mě odmítáš zvednout
Tuším, že to nebylo opravdové, po tom všem
Tuším, že to nebylo opravdové celou tu dobu
Když spadnu a všechno je ztracené,
je to to, kam patřím
Když chceš žít, žij
Když chceš jít, běž
Nikdy nebudu tvou sladkou, sladkou odevzdanou
Tuším, že to nebylo opravdové, po tom všem
Tuším, že to nebylo opravdové celou tu dobu

Když spadnu a všechno je ztracené,
nejsou světla, která by mě vedla,
pamatuj, že ta samota je to, kam patřím
Ve snu
mi dáš svou lásku
žádáš mé zlomené srdce, aby se rozbušilo
zachraňuješ můj život
změníš mě
Když spadnu a všechno je ztracené,
nejsou světla, která by mě vedla,
pamatuj, že ta samota je to, kam patřím

Weigh of the world

11. února 2007 v 9:32 Evanescence - texty

Weigh of the world

Feels like the weigh of the world
like God in heaven gave me a turn
Don't cling on me, I swear I cant fix you
still in the dark, can you fix me?
Freefall, freefall, all through life
If you love me, then let go of me
I wont be held down by who I used to be
she's nothing to me
Feels like the weigh of the world
like all my screaming has gone unheard
and ohm I know you don't believe in me
safe in the dark, how can you see?
Freefall, freefall, all through life
If you love me, then let go of me
I wont be held down by who I used to be
CZECH
Tíha světa

Cítím se, jako tíha tohoto světa,
jakoby se bůh v nebi ode mě odvracel
Nepřilnávej ke mě, přísahám, že si tě nedokážu připoutat
Stále v temnotě, můžeš si připoutat ty mě?
Volný pád, volný pád, skrz celý život

Jestli mě miluješ, tak ode mě odejdi
Nenechám se srážet tou, kterou jsem
Ona pro mě neznamená nic
Cítím se, jako tícha tohoto světa,
jakoby se všechen můj křik stával neslyšitelným
a ohm, já vím, že ve mě nevěříš
ochráněný temnem, jak můžeš vidět?
Volný pád, volný pád, skrz celý život
Jestli mě miluješ, tak ode mě odejdi
Nenechám se srážet tou, kterou jsem

Sweet sacrifice

11. února 2007 v 9:28 Evanescence - texty

Sweet sacrifice

It's true, we're all a little insane
but its so clear
now that I'm unchained

fear is only in our minds
taking over all the time
fear is only in our minds but its taking over all the time

you poor sweet innocent thing
dry your eyes and testify
you know you live to break me- don't deny
sweet sacrifice

One day I'm gonna forget your name
and one sweet day, you're gonna drown in my lost pain

fear is only in our minds
taking over all the time
fear is only in our minds but its taking over all the time

you poor sweet innocent thing
dry your eyes and testify
and oh you love to hate me don't you, honey?
I'm your sacrifice.

[I dream in darkness
I sleep to die e
rase the silence
erase my life
our burning ashes
blacken the day
a world of nothingness
blow me away]

do you wonder why you hate?
are you still too weak to survive your mistakes?

you poor sweet innocent thing
dry your eyes and testify
you know you live to break me- don't deny
sweet sacrifice
CZECH

Sladká oběť


Je pravda, že jsme každý trochu blázen
ale je mi to jasné
až teď, když jsem nespoutaná

Strach je jen v našich myslích
pořád nás ovládá
Strach je jen v našich myslích, ale ovládá nás pořád

Tvá ubohá, sladká, nevinná oběť
osuš slzy a přiznej,
že žiješ proto, abys mě ničil-nepopírej to
sladká oběť

Jednou zapomenu tvé jméno
a v jeden sladký den, se utopíš v mé ztracené bolesti

Strach je jen v našich myslích
pořád nás ovládá
Strach je jen v našich myslích, ale ovládá nás pořád

Tvá ubohá, sladká neviná věc
osuš slzy a přiznej to
a oh miluješ mě nenávidět, nebo ne, zlato?
jsem tvá oběť

Sním v temnotě
spím abych zemřela
znič to ticho
znič můj život
náš hořící popel
očerňuje den
svět nicoty
mě odfoukává pryč

Divíš se, proč nenávidíš?
jsi pořád tak slabý, přiznat své chyby?

Lithium

11. února 2007 v 9:27 Evanescence - texty

Lithium

Lithium-don't want to lock me up inside
Lithium-don't want to forget how it feels without
Lithium-I want to stay in love with my sorrow
Oh, but God I want to let it go
Come to bed, don't make me sleep alone
Couldn't hide the emptiness you let it show
Never wanted it to be so cold
just didn't drink enough to say you love me
I can't hold on to me
wonder what's wrong with me
Lithium-don't want to lock me up inside
Lithium-don't want to forget how it feels without
Lithium-I want to stay in love with my sorrow

Don't want to let it lay me down this time
drown my will to fly
Here in the darkness I know myself
Can't break free until I let it go
Let me go
Darling, I forgive you after all
Anything is better than to be alone
and in the end I guess I had to fall
always find my place among the ashes
I can't hold on to me
wonder what's wrong with me

Lithium- don't want to lock me up inside
lithium- don't want to forget how it feels without
lithium- I want to stay in love with my sorrow
oh but God I want to let it go
CZECH

Lithium


Lithium-nechceš si mě uzamknout uvnitř
lthium-nechceš zapomenout, jak se bez toho cítit
lithium-chci zůstat zamilovaná do svého smutku
ale oh, bože, chci to nechat být
Pojď si lehnout, nenech mě spát samotnou
Nemůžeš skrýt prázdnotu, kterou jsi dovolil objevit
Nikdys' nechtěl, aby to tak vychladlo
Jen jsi nemusel tolik pít, abys mi mohl říct, že mě miluješ
Nemůžu se přestat divit, co se to se mnou stalo
Lithium-nechceš si mě uzamknout uvnitř
lithium-chci zůstat zamilovaná do svého smutku
Teď nechceš, aby mě to položilo
utopil's mou touhu létat
Tady v temnotě se poznávám
Nemůžeš být volný, dokud to nenechám být
Nech mě jít
Miláčku, přeze všechno ti odpouštím
cokoliv je lepší než být sama
Ale myslím, že nakonec stejně spadnu
Vždycky mě najdeš, mezi popelem
Nemůžu se přestat divit, co se to se mnou stalo
Lithium-nechceš si mě uzamknout uvnitř
lithium-nechceš zapomenout, jak se bez toho cítit
lithium-chci zůstat zamilovaná do svého smutku
ale oh, bože, chci to nechat být

Call me when you

11. února 2007 v 9:25 Evanescence - texty

Call me when you're sober


Don't cry to me
If you loved me, you would be here with me
You want me, come find me
Make up your mind

Should've let you fall
And lose it all
So maybe you can remember yourself
Can't keep believing
We're only deceiving ourselves
And I'm sick of the lie
And you're too late

Don't cry to me
If you loved me, you would be here with me
You want me, come find me
Make up your mind

Couldn't take the blame
Sick with shame
Must be exhausting to lose your own game
Selfishly hated
No wonder you're jaded
You can't play the victim this time
And you're too late

So, don't cry to me
If you loved me, you would be here with me
You want me, come find me
Make up your mind

You never call me when you're sober
You only want it 'cause it's over - it's over

How could I have burned paradise?
How could I?
You were never mine

So don't cry to me
If you love me, you would be here with me
Don't lie to me, just get your things
I've made up your mind.

CZECH

Ozvi se, až vystřízlivíš


Neřvi na mě,
když jsi mě miloval, byl bys tu se mnou
Chceš mě, pojď si mě najít
Rozhodni se
Měla jsem tě nechat spadnout
a všechno tím ztratit
Možná, že se tak můžeš vzpamatovat
Nemůžu pořád důvěřovat
když se stále jen obelháváme
A už jsi bývalý

Tak na mě neřvi,
když jsi mě miloval, byl bys tu se mnou
Chceš mě, pojď si mě najít
Rozhodni se

Nemohls' unést tu vinu,
otrávený hanbou
Musí tě vyčerpávat, že prohráváš svou vlastní hru
Sobecky nenáviděn
Není divu, že jsi unavený
Teď už si nemůžeš hrát na oběť
Už jsi bývalý
Tak na mě neřvi,
když jsi mě miloval, byl bys tu se mnou
Chceš mě, pojď si mě najít
Rozhodni se

Nikdy jsi se neozval, když jsi byl střízlivý,
Jen jsi to chtěl, protože už je konec - je konec

Jak jsem mohla nechat shořet ráj?
Jak jsem jen mohla?
Nikdy jsi nebyl můj

Neřvi na mě,
když jsi mě miloval, byl bys tu se mnou
Nelži mi, jen si ujasni, jak to je
Rozhodla jsem se za tebe.
Lidé v našich srcích

3. února 2007 v 10:24 +krásný slova
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm ale nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. A my už nikdy, nikdy nebudeme stejní...